Carola Rodrigues

– Professor Bob de Wit

Tijdens de masterclass ‘MVO 2024 - DSVV’ zal Professor Bob de Wit een buitengewoon inspirerend en optimistisch verhaal delen over de turbulente toekomst die voor ons ligt, gevolgd door een prachtige periode die daarop volgt.

 

Hij zal betogen hoe we vanuit het gedachtengoed van ‘Society 4.0’ een nieuwe en verbeterde samenleving kunnen opbouwen, zowel in Nederland als daarbuiten, te midden van de turbulentie die ons te wachten staat.

 

Volgens Bob staan we aan de vooravond van een periode van chaos, waarin de fundamenten van de huidige maatschappij worden afgebroken. Dagelijks worden we geconfronteerd met de vorm die deze afbraak aanneemt. Niettemin is deze afbraak, en het groeiende bewustzijn daarover onder een steeds breder publiek, noodzakelijk om gezamenlijk een geheel nieuwe maatschappij op te bouwen.

 

Bob erkent ook dat het voor mensen – en vooral ondernemers – wellicht verstandig kan zijn om op korte termijn naar het buitenland te vertrekken. Echter, het is vooral deze groep ondernemers die essentieel zal zijn om in de toekomst gezamenlijk een nieuwe samenleving op te bouwen.

Sluiten Lees meer

– Pim van Rijswijk

Pim van Rijswijk zal ons tijdens 'MVO 2024- DSVV' meenemen in zijn ideeën rondom het maken van een ‘Plan A(anblijven)’ en een ‘Plan B(uitenland)’. Vanuit zijn gedachten dient iedereen over beide scenario’s na te denken en in dat kader nu de juiste voorbereidingen te treffen.

Bij ‘Plan A(anblijven)’ zorg je er als ondernemer voor dat je in Nederland zo min mogelijk belasting betaalt om vervolgens zoveel mogelijk geld over te houden en dit buiten het financiële systeem veilig te stellen. Ook heeft Pim zo zijn ideeën over hoe je in het kader van ‘Plan A(anblijven)’ het beste kunt omgaan met je vastgoed en of je er nou wel of niet verstandig aan doet om je hypothecaire lening af te lossen.

Bij ‘Plan B(uitenland)’ maak je nu de juiste voorbereidingen om Nederland te (kunnen) verlaten indien de (politieke) omstandigheden dat zouden ingeven.

Wat wordt jouw Plan-B(uitenland)?
Door de kennis en informatie uit zijn podcast: 'De Springplank voor Vertrek' zal Pim tijdens 'MVO 2024 - DSVV' een model presenteren die je als mens en ondernemer kunt gebruiken een land (gebied) te selecteren die aan jouw specifieke vertrek-vereisten voldoet.

"Bepaal jouw perfecte plek met Pim's Springplank voor Vertrek!"

Ook zal hij conform zijn eigen model aangeven waar zijn eigen voorkeur naar uitgaat en wat zijn eigen 'Plan B(uitenland)' zal gaan worden en hoe hij de deelnemers aan 'MVO 2024 - DSVV' hierin zal gaan meenemen.

Sluiten Lees meer

- Eric en Timo Pouw

In deze extreem uitdagende economische en politieke periode, en gezien de verwachtingen voor de toekomst, rijst voor elke ondernemer de vraag of en hoe ze verder willen gaan met hun bedrijf. Het onderwerp faillissement is daarbij iets om serieus rekening mee te houden.

Eric en Timo Pouw zullen tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ bespreken hoe ondernemers hun bedrijf kunnen liquideren of gecontroleerd failliet kunnen laten gaan. Na deze stap is het mogelijk om een gezonde doorstart te maken, zowel in eigen land als in het buitenland.

Het is cruciaal voor ondernemers om niet te blijven zitten met problemen en tijdig actie te ondernemen, want zoals zij benadrukken: “Failliet gaan is een feest”!
Het is dan ook van groot belang om tijdig te begrijpen wat je als ondernemer wel of niet moet doen in een dergelijke situatie, en welke mogelijkheden er zijn.

Eric en Timo zullen ook bespreken hoe een faillissement kan dienen als een soort ‘exit-strategie’ bij emigratie.

Sluiten Lees meer

- Jan Jaap Geusebroek

Jan Jaap zal tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ ons op de hoogte brengen van de zeer interessante mogelijkheden om vastgoed niet privé, maar via BV’s aan te kopen. Daarnaast zal hij laten zien hoe je, vooral bij emigratie, optimaal kunt omgaan met je huidige vastgoed.

Volgens Jan Jaap bestaan er mogelijkheden om vastgoed zonder betaling van schenkbelasting over te dragen of te schenken aan je kinderen! 

Ook zal hij in grote lijnen uitleggen hoe het verkoopproces van een bedrijf eruit kan zien, inclusief waardebepaling. 'Travel light'!

Sluiten Lees meer

- Richard Kaart

Richard zal tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ spreken over echt financiële vrijheid. Volgens hem kun je echte financiële vrijheid bereiken door onder andere fysieke edelmetalen en Bitcoin aan te kopen en te bezitten, om zo te ontsnappen aan het euro sprookje.

Op een zeer praktische en pragmatische wijze zal Richard uitleggen hoe je geld kunt omzetten in Bitcoin, hoe je deze Bitcoin veilig kunt opslaan en hoe je ze eventueel naar het buitenland kunt meenemen. Hij zal ook toelichten hoe je deze Bitcoin in het buitenland weer kunt omzetten in de lokale valuta van dat land, of zelfs direct kunt gebruiken voor de aankoop van vastgoed in het buitenland.

Met praktische voorbeelden neemt Richard je mee naar een nieuwe dimensie van vrijheid en mogelijkheden. Je zult eenvoudige stappen ontdekken naar de grenzeloze mogelijkheden van financiële vrijheid.

Sluiten Lees meer

– Paul buitink

Paul is directeur van Holland Gold en host van de gelijknamige podcast. Hij heeft in 5 landen gewoond waaronder 2 jaar in Ecuador.

Paul zal vanuit zijn eigen ervaring vertellen hoe hij aankijkt tegen de nabije toekomst, zijn ervaringen bij het wonen in het buitenland en hoe edelmetalen volgens hem een belangrijke rol kunnen spelen in het toekomstige financiële systeem.

Ook zal Paul vertellen hoe je als ondernemer geheel belastingvrij en anoniem edelmetalen kunt aankopen waarmee je jezelf als mens en ondernemer optimaal voorbereid op een grillige toekomst.

- Toine Manders

Toine Manders is een compromisloos voorstander van belastingontwijking, belastingparadijzen, en belastingconcurrentie tussen landen, zowel op morele als economische gronden. Hij stelt dat belasting een gelegaliseerde vorm van roof is, dat ieder mens recht heeft op de vruchten van zijn arbeid, en dus ieder mens het morele recht heeft zich te onttrekken aan belastingheffing. Ook stelt hij dat belastingheffing en de daarmee gefinancierde overheidsinterventie en overheidsuitgaven leiden tot minder welvaart, welzijn en vrijheid.

Tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ zal Toine vertellen waar je aan moet denken en wat je moet regelen met de Nederlandse belastingdienst indien je vertrekt naar een ander land en welke landen fiscaal interessant zijn om naar toe te gaan.

Sluiten Lees meer

- Miranda Aresu

Wist je dat er voor ondernemers met internationale ambities tienduizenden euro’s aan subsidies beschikbaar zijn, waar bijna niemand van op de hoogte is?

Miranda, al bijna 15 jaar ondernemer, heeft haar baan als registeraccountant opgezegd en haar huis verkocht in 2009 om een wereldreis te maken. Momenteel richt ze zich op het helpen van ondernemers bij het aanvragen van subsidies.

Tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ zal ze vertellen welke mogelijkheden er zijn voor ondernemers om subsidies te krijgen voor activiteiten die te maken hebben met vertrekken en internationaal ondernemen. Haar motto is: als ondernemer betaal je al genoeg belastingen, dus laat geen geld liggen waar je recht op hebt.

Sluiten Lees meer

- Paul Harts

Paul Harts is inmiddels een bekend gezicht voor Nederlanders die naar Dubai willen vertrekken. Als ‘kwartiermaker’ in Dubai begeleidt hij al meer dan 10 jaar Nederlandse ondernemers die zich in de stad willen vestigen.

Tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ zal Paul uitgebreid ingaan op de voor- en nadelen van wonen en werken in Dubai, waarbij het nagenoeg ontbreken van belastingen uiteraard een grote rol speelt.

Verder zal hij in zijn presentatie de landen Spanje, Portugal en Bulgarije bespreken, en hoe je daar zo min mogelijk belasting kunt betalen.

Sluiten Lees meer

- Sven Hulleman

Met de nodige kwinkslagen en spitsvondigheden maar ook inspelend op de actualiteit zal ‘MVO 2024 – DSVV’ door Sven op een voor hem karakteriserende manier worden afgesloten.

Met deze afsluiting wordt niet alleen recht gedaan aan deze prachtige en waardevolle dag, maar zullen zijn woorden bij de aanwezigen ook nog lang in gedachten blijven nagalmen.

- Barbara de Lalaing

Barbara is een echte globetrotter en zal ons tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ vertellen over het leven in het prachtige Mexico. Sinds het begin van de jaren ’90 bezoekt zij regelmatig dit bijzondere Latijns-Amerikaanse land, en inmiddels woont zij daar al enkele jaren met haar gezin.

Naast het verstrekken van emigratieadvies, houdt Barbara zich bezig met het bouwen en verkopen van (vakantie)vastgoed. Momenteel is ze ook bezig met het opzetten van een Nederlandstalige community in Mexico, die dient als een springplank – of zoals ze het zegt, als een ‘Plan B’ – voor Nederlanders en Belgen die voor korte of langere tijd naar Mexico willen vertrekken.

- Maarten Erasmus

Het verhaal van Maarten Erasmus bij MVO 2024 heeft als onderwerp: "Het geld (de sinaasappels) ligt voor het oprapen".

Maarten Erasmus is twee jaar geleden in Spanje (Andalusië) komen wonen en is het voorbeeld van Nederlands ondernemerschap en koopmanschap. In zijn nieuwe Spaanse woonomgeving zag hij dat er een enorm overschot was aan de best mogelijke sinaasappels en dacht hier moet ik iets mee gaan doen. Hij heeft een distributielijn opgezet tussen Spanje en Nederland en verkoopt deze sinaasappels nu (rechtsreeks) aan de Nederlandse consument. 

Verder zal de MVO organisatie voor geïnteresseerde deelnemers aan MVO 2024 dit najaar een reis (handelsmissie) naar Andalusië gaan organiseren om daar de omgeving te verkennen. Maarten zal daar persoonlijk een rondleiding gaan geven en we gaan kijken of Miranda Aresu (tevens spreker tijdens MVO) voor deze reis subsidie kan vinden zodat de overheid deze reis voor MVO 2024 deelnemers  (grotendeels) zal gaan bekostigen.

Wil je meer weten van Maarten en zijn sinaasappelproject, kijk dan naar de volgende aflevering van: De Springplank voor Vertrek:

Sluiten Lees meer

- Robert Bridgeman

We leven in een tijd van bewustwording. Steeds meer mensen ontdekken dat het leven anders is dan ze altijd gedacht hadden. Jij misschien ook? Vraag je je wel eens af wie je nu eigenlijk bent, diep van binnen? Je weet misschien wel dat je een multidimensionaal wezen bent met een ziel, een persoonlijkheid en een lichaam, maar hoe kun je dat voelen en ervaren?

Tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ zal Robert Bridgeman de deelnemers meenemen in de unieke kennis die hij over deze onderwerpen heeft en daarmee een spirituele verdieping geven aan deze unieke en waardevolle dag.

Sluiten Lees meer

- Carola Rodrigues

Carola Rodrigues is tijdens ‘MVO 2024 – DSVV’ onze dagvoorzitter.

Gedurende de dag zal ze alle deelnemers begeleiden door het programma en alle sprekers introduceren.

Op haar kenmerkende manier zal Carola deze inspirerende dag vormgeven én een gezicht geven.